La Chalotais značenje

La Chalotais, Louis René de Caradeuc de (1701–85), franc. pravnik; njegove pismene optužbe protiv isusovaca pridonijele su dokinuću toga reda u Francuskoj.