La Calprenède značenje

La Calprenède, Gautier de Costes de (o. 1610–63), franc. pisac tragedija i povijesnih ljubavnih romana (Kasandra; Kleopatra).