La Caille značenje

La Caille, Nicolas Louis de (1713–62), franc. astronom i matematičar; izmjerio dužinu meridijanskoga luka, odredio položaj više od 10 000 zvijezda južnoga neba, izmjerio Sunčevu i Mjesečevu paralaksu.