La Bruyère značenje

La Bruyère, Jean de (1645–96), franc. književnik; moralist, kritičar; svoje gl. djelo Karakteri (prvotno slobodna preradba istoimenoga Teofrastova djela) proširivao u daljnjim izdanjima mnogobrojnim vlastitim opažanjima i refleksijama o suvremenicima.