La Boétie značenje

La Boétie, Étienne de (1530–63), franc. pisac; autor petrarkističkih soneta na francuskom i pjesama na latinskom; blizak M. de Montaigneu, koga je upoznao sa stoicizmom; poznat po traktatu protiv tiranske vlasti. Rasprava o dragovoljnom ropstvu.