kvartet značenje

kvartet (tal.), komorni sastav od 4 instrumentalista ili 4 pjevača, odn. skladba za takav sastav. Najčešći je gudački k. (2 violine, viola, violončelo); djela pisana za nj po obliku su sonate i temelj su komorne glazb. literature od sred. 18. st. do danas.