kvant značenje

kvant (lat. quantum: koliko), najmanja moguća količina neke fizikalne veličine; npr. energije, el. naboja, kutnoga momenta, svjetlosti.