kvaliteta značenje

kvaliteta (lat.), svojstvo, kakvoća stvari, ono što se osjetilima zahvaća, npr. boja. U filozofiji, kvaliteta suda je odnos povezanosti između subjekta i predikata.