kužnjak značenje

kužnjak (tatula; Datura), biljni rod iz por. pomoćnica; list i sjemenke vrste D. stramonium sadrže alkaloid hioscijamin, a služe za liječenje astme.