Kuznets značenje

Kuznets, Simon (1901–85), am. ekonomist; istraživač nac. dohotka i bogatstva. Nacionalni dohodak i formiranje kapitala; Nacionalni proizvod od 1869. Nobelova nagrada za ekonomiju 1971.