kutna brzina značenje

kutna brzina, omjer promjene kuta i vremena pri kružnom gibanju oko osi (rotaciji); SI jedinica kutne brzine je radijan u sekundi (rad/s). Sve točke tijela koje rotira imaju jednaku kutnu brzinu.