Kutina značenje

Kutina, ind. grad na JI padinama Moslavačke gore; 14 814 st. Privr. središte naftonosnoga područja Moslavine. Preradba nafte i plina, tvornica dušičnih gnojiva, drvna i prehr. ind.; čađara. Spominje se u 14. st.