kuter značenje

kuter (engl.). 1. Manji jedrenjak s jarbolom nagnutim prema krmi; upotrebljavao se i u carinskoj službi (otud današnji naziv za patrolne brodove SAD-a i Rusije), a danas uglavnom šport. jedrilica i jahta. 2. čamac ratne mornarice (10–12 veslača).