kustodija. značenje

kustodija. 1. Kameni ormarić u zidu svetišta crkve u kojem se čuvala hostija. 2. Kovinska kutija u kojoj se nosi pričest bolesnicima. 3. U kat. redovništvu, pokrajina (najčešće franjevačka) s nekoliko samostana. 4. (izvorno lat. custodia), straža, stražarnica, zatvor.