Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

kurtoazija

kurtoazija (franc.), uljudnost, učtivost, uglađenost, udvornost.