Kursk značenje

Kursk, gl. grad istoimene oblasti u Z Rusiji; leži na ušću rijeke Tuskor u Sejm (porječje Dnjepra); 412 600 st. Spominje se u 11. st. Institut za zaštitu tla od erozije. Kovinska i kem. ind. Ležišta željezne rude (magnetna anomalija). – Uz sudjelovanje izvanredno velikih njem. i sovj. oklopnih snaga, kod Kurska se odigrala (5. 7. – 3. 8. 1943) jedna od najvećih tenkovskih bitaka u II. svj. ratu; Nijemci su pretrpjeli poraz i izgubili inicijativu na istočnom bojištu; poznata je i pod imenom Kursko-orelska bitka.