Kurjakovići značenje

Kurjakovići, hrv. feud. loza. U 14–16. st. vlasnici krbavske župe, Huma, Like, Obrovca, Baga (Karlobaga). Posljednji potomak Ivan Karlović.