kurare značenje

kurare (španj. iz jezika tupi), smeđa, otrovna i gorka masa dobivena iz kore lijane Strychnos toxifera i dr. vrsta, kojom Indijanci u dolini Amazone mažu vrhove strjelica; sadrži o. 40 alkaloida, među kojima tubokurarin (uzrokuje mlohavljenje i paralizu mišića).