Kunić značenje

Kunić, Rajmund (1719–94), hrv. latinist i grecist iz Dubrovnika; prevoditelj Ilijade na latinski.