kulon značenje

kulon (znak C; naziv po Ch. de Coulombu), jedinica električnoga naboja, izvedena jedinica SI; definiran je umnoškom ampera i sekunde (1C = As).