kukcožderi značenje

kukcožderi (Insectivora), red malih sisavaca, dugačke njuške; hrane se kukcima; porodice: pravi ježevi, krtice, prave rovke.