Kujavci značenje

Kujavci, pol.. pleme, srednjovj. stanovnici područja oko donjega toka Visle (Kujavija). U drugoj pol. 10. st. pristupili savezu polj. plemena na čelu s knezom Mieszkom. Knez Kujavije Władysław I. Łokietek postao je polj. kraljem (1320).