kubofuturisti značenje

kubofuturisti, knjiž. skupina u Rusiji oko 1913. koja je zastupala neoprimitivizam, antiestetizam s osloncem na pučku predaju (V. V. Majakovski, V. Hljebnikov, braća Burljuk).