kubizam značenje

kubizam (franc.), smjer u slikarstvu, razvio se u Francuskoj o. 1907; zasniva se na Cézanneovoj tezi da se svi oblici u prirodi mogu svesti na osnovne stereometrijske likove (kocku, kuglu, valjak, stožac). Početna faza naziva se analitički k. (P. Picasso, G. Braque); sintetički k. se u daljnjem razvoju približava apstrakciji.