kromatika značenje

kromatika (grč.), glazb tonski sustav koji se temelji na polustupnjevima; ostavlja dojam nemira i dramatične napetosti, pa je često izražajno sredstvo u skladbama kasne romantike (R. Wagner, R. Strauss). supr dijatonika.