krilo značenje

krilo, u aerodinamici i hidrodinamici, ploha na kojoj se pri prolasku kroz zrak ili vodu stvara aerodinamična, odnosno hidrodinamična sila uzgona okomita na smjer gibanja krila.