kretsko-venecijanska škola značenje

kretsko-venecijanska škola, smjer u slikarstvu ikona 15–18. st. koji se razvio na Kreti, odakle je u 16. st. prenesen u Veneciju; spoj je venecijanskoga slikarstva i tradicionalnoga biz. načina slikanja ikona. Znatan broj takvih djela nalazi se u Dalmaciji.