kretanje. značenje

kretanje. 1. fiz → gibanje. 2. Promjena mjesta nekoga tijela u vremenu, ili prijelaz neke tvarne točke iz jednoga postavnoga položaja u drugi, pri čemu se neko mirujuće tijelo ili tvar uzima kao nositelj sustava odnošenja tijela.