kreol značenje

kreol (franc. iz španj.). 1. U Latinskoj Americi, potomak bijelih eur. doseljenika romanskoga podrijetla. 2. Na jugu SAD-a, potomak franc. ili španj. kolonista.