Krebs značenje

Krebs, Hans Adolf (1900–81), engl. biokemičar, emigrirao iz Njemačke 1933; s F. A. Lipmannom podijelio 1953. Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće ciklusa limunske kiseline (Krebsov ciklus).