kreacionizam značenje

kreacionizam (lat.), relig 1. teorija po kojoj je transcendentni Bog stvorio svijet i život; 2. doktrina crkv. pisaca po kojoj Bog stvara svaku pojedinu dušu.