Krčelić značenje

Krčelić, Baltazar Adam (1715–78), hrv. povjesničar, kanonik zagrebački i rektor Hrvatskoga kolegija u Beču. Kao pristaša prosvjetiteljskih reformi sukobio se sa zagrebačkim Kaptolom i konzervativnim feudalcima. Gl. dj. Annuae, s mnoštvom podataka o zbivanjima u Hrvatskoj 1748–67., posebno o seljačkim i krajišničkim bunama.