Krbek značenje

Krbek, Ivo (1890–1966), hrv. pravnik; prof. upravnoga prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Upravno pravo; Diskreciona ocjena; Suverenitet.