Krbavsko polje značenje

Krbavsko polje, polje u kršu u Lici, 67,3 km2. Vrela, ponori, ponornice (Krbava, Krbavica). Poljodjelstvo. Gl. naselja Udbina, Bunić.