Krater značenje

Krater (o. ← 370. do ← 321.), vojskovođa u Aleksandrovoj vojsci; nakon Parmenionove smrti postao Aleksandrov zamjenik i samostalno ratovao u Baktriji. God ← 325. zapovijedao trupama koje su se vraćale iz Indije preko Perzije, dok je Aleksandar išao Gedrozijom. Vodio veterane u Makedoniju ← 324. Poginuo u borbi s Eumenom.