krađa značenje

krađa, pravo kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari s namjerom da se time stekne protupravna imovinska korist.