kozmologija značenje

kozmologija (grč.). 1. Filoz. nauk u antici i sr. vijeku o postanku, naravi i svrsi svijeta kao cjeline. 2. Znanstvena teorija svemira, utemeljena na stečevinama moderne fizike, atomistike.