kozm-, kozmo- značenje

kozm-, kozmo- (grč.), predmetak u složenicama: svjeto-, svemirski, koji se odnosi na svijet, svemir, ili na red, poredak, ukrašivanje.