kozja brada značenje

kozja brada (Tragopogon), biljni rod s o. 40 vrsta iz por. glavočika; na nizinskim travnjacima T. orientalis; cvjetovi u glavicama koje se zatvaraju prije podne.