kovine značenje

kovine ili metali, 1. elementi kovinskih svojstava, čvrsti na običnoj temp. (osim žive); dijele se prema skupinama periodnoga sustava (npr. alkalijski, halogeni); 2. tvari koje se odlikuju kovinskim svojstvima, posebno kovkošću, obradivošću, lijevanjem i dobrom vodljivošću topline i elektriciteta (metalni kem. elementi i njihove slitine); dijele se na lake, teške, plemenite, crne i obojene.