kotva značenje

kotva, el 1. → armatura; 2. el. element od mekoga željeza koji u sklopu s elektromagnetskom zavojnicom, npr. u relejima, uspostavlja i prekida el. kontakt; pločica od magnetnoga materijala kojom se spajaju polovi trajnoga magneta da bi mu se sačuvao magnetizam. 3. Sidro za riječne brodove i čamce.