Kotruljić značenje

Kotruljić (Kotruljević, Cotrugli), Benedikt (1400–68), hrv. diplomat i pisac; Dubrovčanin, ministar napuljskoga kralja Ferdinanda, autor prvoga sustavnoga eur. djela o trgovini i knjigovodstvu. O trgovini i savršenom trgovcu.