Kotromanić značenje

Kotromanić, Katarina (o. 1424–78), bos. kraljica. Žena bos. kralja Stjepana Tomaša. Nakon pada Bosne (1463) živjela u Rimu. Kao posljednja zakonita nasljednica bos. krune, papu Siksta IV. i njegove nasljednike na papinskom prijestolju oporukom (1478) imenovala baštinicima Bosne i bos. krune.