Kotor značenje

Kotor, grad i luka u podnožju Lovćena u Boki kotorskoj, Crna gora; 5600 st.; sjedište biskupije od kasnoantičkoga razdoblja; nekoć značajno središte hrv. pomorstva i kulture. Pod Unesco-vom zaštitom od 1979. Opasan starim zidinama dugima 4 km. Katedrala sv. Tripuna iz 9. st., stara gradska tvrđava, crkva sv. Luke; pomor. muzej. Prehr. ind.; turizam. – pov Ime potječe od srednjovj. lat. Catarum. Nakon sloma Zapadnorimskoga Carstva 476., u vlasti Bizanta. U 8. st. u sastavu biz. teme Dalmacije. U sr. vijeku autonomna komuna s jakom trgovinom, obrtom i mornaricom. Pod gospodstvom Nemanjića 1186–1371., hrv.-ug. i bos. vladara do 1391. Kratkotrajnu samostalnost zamijenio priznavanjem vlasti Venecije do 1797; kraće vrijeme pod Francuzima i Crnogorcima, zatim pod Austrijom. 1918. pripao Jugoslaviji. U II. svj. ratu pod tal. okupacijom; od 1944. u sastavu Crne Gore.