Kosik značenje

Kosik, Karel (1926–2003), češ. filozof; sudionik Praškoga proljeća, profesor na praškom sveučilištu (nakon sovj. vojne intervencije 1968. uklonjen sa sveučilišta). Dijalektika konkretnoga; Naša aktualna kriza; Mladić i smrt; Pretpotopne misli.