kosa značenje

kosa, poljodjelsko oruđe kojim se kosi; sastoji se od blago savijenoga naoštrenog noža (kose) nasađena na dug držak s dvjema ručicama.