korpuskula značenje

korpuskula (lat.). 1. Sitna čestica. 2. fiz elementarna čestica od koje je građena materija (npr. elektron).