Korošec značenje

Korošec, Josip (1909–66), slov. arheolog. Iskapao više prapov., antičkih i ranosrednjovj. lokaliteta u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji.