Koreničko polje značenje

Koreničko polje, polje u kršu, Lika (Krbava); 11 km2, na o. 650 m nadmorske visine. Poljoprivreda. Najveće naselje Korenica.