korelacija značenje

korelacija (lat.). 1. Međusobni odnos između dvaju relata, npr. el. vodljivosti i temperature vodiča, potražnje i cijene robe. 2. lingv u praškoj fonološkoj terminologiji, skup parova (»korelativnih«) fonema koji se svi temelje na opreci prema jednom razlikovnom obilježju, npr. u hrvatskom fonemi (b, d, dž, đ, g) svi sadrže razlikovno obilježje zvučnosti, a odgovarajući fonemski parovi (p, t, č, ć, k) toga obilježja nemaju.